Certifierad Nordisk E-handel
Prisgaranti Nöjdhetsgaranti
2-3 Dagars leverans (lager varor)
Fri frakt (Vid order över 4000:-)

Kan jag sätta nytt kakel på det gamla?

Det är inte alltid nödvändigt att ta bort det gamla kaklet. Om det sitter ordentligt fast och det inte finns fukt bakom går det bra att med den riktiga fästmassan sätta nytt kakel ovanpå det gamla.

Vad är glaserad kakel?

Det är en glaserad keramisk kakel med hög vattenabsorption, och en sida glaserad. Väl ämnad för inomhus vägg.

Vad är glaserad klinker?

Det är en glaserad keramisk platta med låg vattensbsorption, där ena sidan är glaserad. Den passsar utmärkt til golv inomhus.

Hur kan jag sätta stora plattor på ett redan existerande golv?

Det har tidigare varit nösvändigt att riva upp hela det gamla golvet och lägga ny jämna grund. Det birog så klart itll högre kostnad och längre tid. För att undvika detta finns det nu fix som passar till olika underlag, som underlättar och säkrar en rätt plattsättning.

Kan jag lägga klinkers/kakel i mitt uterum?

Frostsäker granitkeramik kan användas för utomhusbruk. Se bara till att underlaget passar för plattsättning, att ytan är ren och jämn. Behandla med primer och använd fix och fog som är godkända för utomhusbruk. Det finns många faktorer att tänka på när man använder klinkers utomhus, det kan vara bra att rådfråga en specialist.

Vad är vattenabsorption?

En ekramisk platta absorberar vatten. Ju mindre porös plattan är desto mindre vatten kan absorberas och desto bättre teknisk karaktär har plattan. Om en platta har en vatten absorption på under 0,5% betecknas den som frostbeständig.

Vad är Kyotoprotokollet?

Kyotoprotokollet är en internationell överenskommelse sluten i december 1997 i Kyoto, Japan. Avtalet innebär bland annat att EU-länderna ska minska sina utsläpp med 6% fram til år 2020.

Vad är resistens mot fläckbildning?

Förmågan att motstå fläckar mäts genom metod enligt internationell standard. Metoden innebär att provplattor utsätts för droppvis exponering på en del av ytan under 24 timmar med oilka substanser. Därefter görs behandling med olika rengöringsmedel och rengöringsmetoder i fyra olika steg. Provplattorna bedöms visuellt och resultatet anges med indelning av prover i fem olika klasser, där 5 anger högsta resistens mot fläckbildning.

Vad är PEI-värde?

PEI värdet visar materialets slitstyrka. Kravet på tålighet och slitstyrka avgör vilken typ av klinker du bör välja. PEI-värdet står angivet på varje platta. PEI-värdet har graderingen 1-5, där 5 är de tmest slitstarka.

Vad är en expansionsfog?

Expansionsfog eller dilationsfog kallas i dagligt tal för rörelsefog eller dillfog. Det är n fog som tillåter viss rörlighet mellan två byggelement eller material.

När du använder sajten och våra tjänster kommer vi även att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Top