Certifierad Nordisk E-handel
Prisgaranti Nöjdhetsgaranti
2-3 Dagars leverans (lager varor)
Hög Kvalitet Första Sortering

Kakel Ordlista

Posted on

En ordlista över vanligt förekommande ord i kakelbranschen.

Vi har sammanställt en lista över ord som ofta används i kakelbranschen. Det finns säkert fler ord som kan behöva förklaras och ni är välkomna att höra av er till oss via vår kundtjänst så lovar vi att göra vårt bästa.

 • B
  Benporslin
  Ett genomskinligt porslin som innehåller bland annat kalciumfosfat och brända djurben. Benporslinet uppfanns under 1700-talet i England.
  Besttändighet mot termisk chock
  Ett mätvärde som visar plattans förmåga att motstå temperaturförändringar.Mäts enligt ISO-10545-9.
  Beständighet mot avnötning
  Ett värde som visar plattans förmåga att stå emot nötning. Finns olika ISO-standard för glaserade och oglaserade klinker.
  Betongmosaik
  Även kallad cementmosaik eller Terrazzo. En konststen som framställs av krossad marmor eller även hårdbergarter och cement. Består av en gjuten cementpasta och något färgat material av sten. Betongmosaik ses ofta i miljöer med hård slitage som offentliga lokaler, livsmedelsbutiker och i trapphus.
  Biskvi (eng. Biscuit)
  Den keramiska plattans råmaterial, den s.k lerkroppen
  Böjtålighet
  Böjhållfastheten är ett uttryck för hur stor last ett visst materia kan tåla i from av tryck innan brott inträffar. Provning sker enligt ISO 10545-4. Experimentelle undersökningar har visat att en keramisk plattas brottlast, när den är korrekt monterad, är upp till tio gånger så stor som när plattan provad upplagd på två stöd.
 • C
  Cementmosaik
  Även kallad betongmosaik eller Terrazzo. En konststen som framställs av krossad marmor eller även hårdbergarter och cement. Består av en gjuten cementpasta och något färgat material av sten. Cementmosaik ses ofta i miljöer med hård slitage som offentliga lokaler, livsmedelsbutiker och i trapphus.
  Chamotte
  Bränd lera som i krossat tillstånd används som utfyllnadsmaterial vid produktion av keramiska föremål.
 • D
  Dubbelbrända plattor
  En metod som ger rätvinkliga och plana plattor
 • E
  Emalj
  En glas- eller glasliknande beläggning som smälts fast på hårt underlag, vanligen metall.
 • F
  Fajans
  Poröst lergods överdraget med tennglasyr, som är en vit, ogenomskinlig (opak) glasyr baserad på tennoxid.
  Fogmassa
  Ett material som används för att fylla i och täta fogar. Finns traditionell cementbaserad fog och fogmassa baserad på geopolymerteknik.
  Frostbeständig
  En platta som tål lägre temperaturer, t ex granitkeramik
  Fuktutvidgning
  Mätvärde som visar hur plattan expanderar vid fuktupptagning. Enligt ISO-10545-10
  Fästmassa
  Den substans som används för att fästa plattan på ytan. Oftast cementbaserad. Kallas även kakelfix.
 • G
  Glasering
  Anbringande av glasyr.
  Glasyr
  En glasliknande ytbeläggning på keramiskt material. Kan göras i flera färger och mönster och beskyddar keramiken från fukt och slitage.
  Granitkeramik
  Torrpressade plattor av porslinslera med mycket låg vatten absorption och mycket god hållbarhet.
 • H
  Halkfri
  Ett golvklinker med egenskaper som minskar halkrisken
 • K
  Kakelfix
  Den substans som används för att fästa plattan på ytan. Oftast cementbaserad, Kallas även fästmassa
  Kakelplatta
  Väggplatta av lergods med täckande glasyr
  Klinkerplatta
  Oglaserad eller glaserad platta av stengods
  Krackelering
  Krackelering innebär att hårfina sprickor uppstår i glasyren. Beror i regel på spänningar mellan glasyr och keramiskt gods. Genom att säkerställa att glasyr och stengods har värmekoefficienter som överensstämmer kan krackelering undvikas. Ibland används krackelering som estetisk effekt och är då önskvärd i dekorativt syfte. Plattans hållbarhet mot krackelering mäts enligt ISO-10545-11.
 • L
  Lera
  Blandning av lermineral och finkorniga bergartsliknande mineral. Blandat med liten mängd vatten får man en plastisk, formbar massa.
  Lergods
  Lergods är en keramisk term som betecknar både materialet och föremål tillverkade av lergodslera. Är inte lika starkt och slittåligt som stengods, men är billigare och lättare att arbeta med. Måste glaseras för att bli vattentätt.
  Linjär värmeutvidgnings koefficient
  Visar hur materialet utvidgar sig eller krymper då de utsätts för värme eller kyla. Mäts enligt ISO 10545-8
 • M
  Mosaikplatta
  En dekorativ komposition av små bitar porslin.
 • O
  Opak
  Ogenomskinlig.
 • P
  Poröst material
  Material med hög vattenabsorption.
 • R
  Rectified tiles
  Engelskt uttryck för kanslipade plattor med god måttnoggrannhet.
  Råglasering
  Glasering av obränt rågods
 • S
  Saltglasering
  Glasering genom att salt kastas in i ugnen under bränningens slutskede. Ger en stark och tålig glasyr och har tradionellt använts till förvaringskärl.
  Skärv
  Den brända leran
  Standardiserade testmetoden för frostbeständighet
  En plattas frostbeständighet beror på flera faktorer som t. ex låg vattenabsorption, och i vilket sammanhang plattan används. Den internationella provningsmetoden heter EN ISO-10545-12. Metoden går ut på att keramiska plattor fylls maximalt med vatten och utsätts därefter för nedfrysning och upptining i minst 100 cykler.
  Stengods
  Stengods är en variant på lera för keramiktillverkning som har en högre andel kvarts än lergodslera. Stengods kan brännas vid högre temperatur och bliver därigenom mer hållbar och vattentät.
  Strängpressning
  Även kallat våtpressning eller extrudering. En lermassa med relativt stort vatteninnehåll pressas genom ett munstycke och formas till en sträng som kapas i lämplig storlek och bränns. En metod som sällan används i dag.
 • T
  Terracotta
  Bränt men oglaserat, vanligen rödbrunt lergods.
  Terrazzo
  Även kallad betongmosaik eller cementmosaik. En konststen som framställs av krossad marmor eller även hårdbergarter och cement. Består av en gjuten cementpasta och något färgat material av sten. Terrazzo ses ofta i miljöer med hård slitage som offentliga lokaler, livsmedelsbutiker och i trapphus.
  Torrpressning
  Ett relativt torrt lerpulver pressas under högt tryck i metallformar till ämnen som därefter bränns, med eller utan glasyr.
  Tryckdekorering
  Dekorering med överförstryck, dekor som överförs på godset från papper.
  Tätskikt
  Skikt under keramiska plattor i våtutrymmen. Kan bestå av flytande lösningar som rollas eller penslas på underlaget. Finns också i form av folier och mattor.
 • V
  Vattenabsorption
  Plattans förmåga att ta upp vätska, enligt ISO 10545-3

När du använder sajten och våra tjänster kommer vi även att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Top