Fuktspärr

Fuktspärr

Fuktspärren är en nödvändighet i alla badrum och våtutrymmen som ska kaklas. Däremot finns det undantag där inte alla plastmattor och plastväggar behöver ha en fuktspärr bakom sig.

Vissa plastmattor räknas som fuktspärrar i sig självt. De fungerar nämligen som både ett ytlager och fuktspärr i ett. På sådana plastmattor kan ni till och med kakla direkt.

Badrum som ligger under marknivå och som har genomträngande fukt från marken ska i allmänhet inte heller ha någon. Det täta skikten orsakar då ibland mer skada än nytta.

I sådana badrum ska enbart primer användas. Här rekommenderar vi att en fackman hjälper till att skapa ett bra våtutrymme som håller.

När används fuktspärren?

Fuktspärren används efter applicering av primer och flytspackel. Den används då på alla ytor. För att fuktspärren ska bli helt tät behövs det förstärkning av fuktspärr vid både golvbrunn, hörn och diverse rör. Dessa förstärkningar består av manschetter.